Amper 15% van consumenten kent milieu-inspanningen Belgische landbouwsector

Bijspijkeren kennis broodnodig: VLAM-campagne ‘Helden van onze velden’ toont hoe

7 februari 2023 - De Vlaamse aardappel-, groente- en fruitsectoren (AGF) leveren tal van inspanningen op vlak van duurzaamheid. Stuk voor stuk initiatieven die aandacht verdienen, maar moeizaam tot bij de consument geraken. Dat blijkt uit onderzoek* van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Met de campagne ‘Helden van onze velden’ draagt VLAM zijn steentje bij om daar verandering in te brengen.

Duurzaamheidsinspanningen AGF-sector bereiken consumenten nog te weinig

Goed nieuws: duurzaamheid staat vandaag hoog op de agenda van de Belgische consument, hoger dan vóór COVID-19. Dat leidt echter niet altijd tot gedragsverandering. Bij het kopen van aardappelen, groenten of fruit, delft duurzaamheid als aankoopcriterium vaak het onderspit tegen prijs of gemak. Bovendien toont een recente studie aan dat slechts 15% van de consumenten de laatste tijd iets heeft opgevangen over milieu-inspanningen van de Belgische AGF-sectoren.

Die consumenten herinneren zich iets gehoord of gelezen te hebben over het mestactieplan, het beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of lokaal kopen. Dankzij een extra woordje uitleg doen bij 30% ook inspanningen zoals rotatieteelt, duurzame verpakkingen en de inzet van bijen en bodembedekkers een belletje rinkelen. Geïntegreerde gewasbescherming en de inzet van meetapparaten (precisielandbouw), zijn echter bij minder dan 10% van de Belgen gekend.

Ondanks de lage bekendheid van de inspanningen die landbouwers leveren om duurzaam te produceren, vertrouwt toch 58% van de consumenten erop dat de AGF-sectoren voldoende milieu-inspanningen leveren. Zo’n 34% van de ondervraagden heeft hierover echter geen idee.

‘Helden van onze velden’-campagne reikt consumenten hapklare info aan

VLAM is zich bewust van het grote belang van de duurzaamheidsinspanningen van de AGF-sectoren, en van de geringe bekendheid ervan. Dat leidde tot een campagne die de talloze duurzaamheidsinitiatieven die deze sectoren reeds leveren, in de kijker zet.

In 2022 lanceerden we ‘Helden van onze velden’”, vertelt Nele Van Avermaet, promotiemanager groenten & fruit bij VLAM. “Met die campagne zetten we de ondernemers die met een continue duurzaamheidsreflex hun stiel steeds verbeteren, technologisch ondersteunen en moderniseren in de kijker. De thema’s? Behoud van biodiversiteit, duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen, duurzaam water- en bodembeheer, het verminderen van voedselverlies en -verspilling en duurzame verpakkingen.”

De campagne zette al precisielandbouw - waarmee landbouwers dankzij o.a. satellietgegevens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen en het bewateren optimaliseren - in de verf, net als het belang van een gezonde bodem. ‘Helden van onze velden’ deelde ook tips met de consument om voedselverspilling tegen te gaan.

De AGF-sectoren geven het goede voorbeeld”, vult Katrien De Nul, promotiemanager aardappelen bij VLAM, aan: “95% van de aardappelen en 98% van de groenten en fruit zijn bestemd voor menselijke consumptie. Tot slot lichtten we ook al de inspanningen qua duurzame verpakkingen toe: de AGF-sectoren doen heel wat moeite om verpakkingen steeds duurzamer te maken. Van composteerbare hoezen tot volledig circulaire punnets.”

Op de agenda voor 2023: verwachtingen consumenten inlossen

Consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven én AGF-sectoren streven naar verduurzaming. Zo’n 65% van de Belgen geeft aan dat ze inspanningen zoals het beperken van verspilling doorheen de keten, behoud van biodiversiteit en beperken van water- en energiegebruik belangrijk vinden. Ze maken daarbij weinig tot geen onderscheid in het relatieve belang tussen die verschillende inspanningen. Ze verwachten vooruitgang op elk vlak. ‘Helden van onze velden’ brengt hen daarvan graag op de hoogte. In 2023 wordt ingezoomd op de thema’s biodiversiteit, groene energie en duurzaam waterbeheer.

* Bron: onderzoek van iVox in opdracht van VLAM bij 1 000 VVA’s (verantwoordelijken voor de aankoop binnen een gezin) tussen 18 en 64 jaar (2022)

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over VLAM

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het voert promotie voor de producten en diensten van de sectoren landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding.